Akce

Mimoškolní akce, které se týkají doplnění učiva nebo prohloubení dovedností:

23. 4. - beseda k životnímu prostředí (budova školy, 2. vyučovací hodina)

25. 4. - Den Země, Rajská zahrada, 10:00 - 16:00

11. 5. - v prostorách školy proběhne beseda nad knihou, možnost zakoupení (informace o koupi knihy budou včas sděleny)