Akce

Mimoškolní akce, které se týkají doplnění učiva nebo prohloubení dovedností:

1. pololetí:

9. 12. - Vzpoura úrazům - přednáška o možnostech úrazů, zodpovědnosti k sobě samému (osobní příběhy)

14. 12. - Ozdoby z korálků - výroba ozdobiček (názorná ukázka a individuální přístup)

20. 12. - Hlavolamy - hry s deskovými rébusy a hlavolamy (rozvíjení jemné motoriky a logického myšlení)

2. pololetí:

3. 3. - Karneval 1. stupeň

9. 3. - Planetárium - informace o vesmíru kreslenou formou (videoukázka, mobilní Planetárium)

AKCE, KTERÉ  BUDOU NÁSLEDOVAT:

23. 3. - film Anděl Páně II., kino CČM

31. 3. - Noc s Andersenem

19. 5. - 26. 5. - Škola v přírodě